Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΚΔΑΠ ACCELERATE - ΕΚΡΗΞΗ

Εσωτερικός Κανονισμός Παράρτημα 1

ΓΕΡΜΑΝΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Παράρτημα 2

ΤΑΜΠΑΧΑΝΑ