Όροι Χρήσης & Πολιτική Δεδομένων

 

Με την παρούσα ανακοίνωση θέλουμε να σας γνωστοποιήσουμε του γενικούς όρους χρήσης για την ομαλή παραμονή σας στην ιστοσελίδα μας.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση σας συνεπάγεται με τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεσή σας.
Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους κάτωθι όρους χρήσης , παρακαλώ να εγκαταλείψετε τον δικτυακό μας τόπο.

Όλα τα περιεχόμενα και το υλικό αυτού του Δικτυακού Τόπου αποτελούν ιδιοκτησία του kdapekrixi.gr και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους για εμπορική δραστηριότητα.

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

To kdapekrixi.gr διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον νόμο 2472/1997.
Έτσι σε καμία περίπτωση δεν κοινοποιούνται, πωλούνται ή ενοικιάζονται προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.
Επίσης έχετε τη δυνατότητα να αποφασίζετε εάν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό από εμάς. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται κατάχρηση της υπηρεσίας.
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της εταιρίας και για την ολοκλήρωση των αιτημάτων.
Κατ Εξαίρεση, μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας, όταν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, Δικαστήριο κλπ.

 

Το ΚΔΑΠ ΕΚΡΗΞΗ, αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στα προσωπικά σας δεδομένα ανήκει κάθε πληροφορία, σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, η οποία είναι δυνατό να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, στη μοναδική σας αναγνώριση / ταυτοποίηση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο.

To ΚΔΑΠ μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για την υλοποίηση των Υπηρεσιών μας και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.

Το ΚΔΑΠ μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε Έργου/Δράσης, σε συνδυασμό και με την κείμενη νομοθεσία και το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες Νόμους προστασίας δεδομένων.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

Το ΚΔΑΠ ΕΚΡΗΞΗ και το εκπαιδευμένο Προσωπικό του εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Το ΚΔΑΠ ΕΚΡΗΞΗ προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στον ΓΚΠΔ και στην Ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία μας.