Νέα

Τα Παιδαγωγικά Οφέλη του Σκακιού

By 9 Αυγούστου, 2021No Comments
  • Παιχνίδι αυτορρύθμισης

Σε μία παρτίδα σκακιού το παιδί στηρίζεται στις δικές του δυνατότητες και ικανότητες. Η παντελής έλλειψη της τύχης συμβάλλει στην καλλιέργεια της αυτορρύθμισης.

  • Παιχνίδι στρατηγικής Δημιουργία πλάνου

Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι λήψεως αποφάσεων. Το παιδί καλείται να οργανώσει ένα πλάνο με στόχο τη νίκη (στρατηγική), στο πλαίσιο του οποίου εντάσσει επιμέρους στόχους, μικρότερα σχέδια (τακτικά), προκειμένου να κερδίσει υλικό ή να οδηγηθεί σε μία καλύτερη θέση.

  • Παιχνίδι που απαιτεί συγκέντρωση Οργάνωση της Σκέψης

Πρόκειται για παιχνίδι που διαρθρώνεται σε τρία στάδια:

Αρχή (Άνοιγμα) – Ενδιάμεσο μέρος της παρτίδας (Μέσον) – Τελικό στάδιο (Φινάλε)

Το εκάστοτε στάδιο απαιτεί οργάνωση, αυτοσυγκέντρωση και εναλλαγή των σεναρίων. Επιπροσθέτως, μέσω της ενίσχυσης του αυτοελέγχου δύναται να περιορισθεί η διάσπαση προσοχής.

  • Επίτευξη στόχων

Το παιδί δημιουργεί τους προσωπικούς του στόχους με σκοπό το θετικό αποτέλεσμα. Με αυτόν τον τρόπο, προβάλλεται η προσωπική δουλειά, ενώ ενισχύεται η υπομονή, αλλά και η επιμονή του.

  • Καλλιεργεί και εξασκεί την μνήμη

Η θεωρία του σκακιού κατακτάται σταδιακά από το παιδί. Στην αρχή, απομνημονεύουν τους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού, όπως λόγου χάριν είναι οι κινήσεις των κομματιών. Στη συνέχεια, η διαδικασία απομνημόνευσης γίνεται πιο σύνθετη, καθώς ανακαλούν στην μνήμη τους τυπικές θέσεις, τις οποίες χρησιμοποιούν στις παρτίδες τους.

  • Αναπτύσσει την κριτική σκέψη

Μέσα από τη λογική σκέψη, οδηγείται στη λήψη αποφάσεων. Καλείται να επιλέξει μεταξύ πολλών κινήσεων την πιο συμφέρουσα. Πολλές φορές οδηγούνται, προκειμένου να επιλέξουν την καταλληλότερη ακολουθία κινήσεων, σε μαθηματικές πράξεις. Με άλλα λόγια, το παιδί «αναγκάζει» το μυαλό του να σκεφτεί!  

  • Ενισχύει τη φαντασία και δημιουργικότητα

Από τη μία πλευρά το σκάκι αναπτύσσει τη λογική σκέψη, από την άλλη ενισχύει τη φαντασία. Δύο αντίθετες δυνάμεις που ενώνονται και απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα του παιδιού!  

  • Συμβάλλει στη διάπλαση του χαρακτήρα

Ενισχύει την αυτο-εικόνα, την πειθαρχεία, την πρωτοβουλία και την αυτοπεποίθηση. Συμβάλλει στη λήψη των ορθών αποφάσεων, στην αποφασιστικότητα, ακόμα και στη διαχείριση του άγχους.

  • Διαχείριση της αποτυχίας

Σε μία παρτίδα, όπως και στη ζωή, τα λάθη είναι αναπόφευκτα. Συνεπώς, η νεαρά σκακίστρια – ο νεαρός σκακιστής καλείται να διαχειριστεί την οποιαδήποτε εσφαλμένη επιλογή, να την αποδεχθεί και να τη βελτιώσει ει δυνατόν. Μαθαίνει να χάνει! Δεν είναι λίγες οι φορές, και γιατί όχι άλλωστε, να χαίρεται με την ήττα της/του μιας και τα λάθη ή εσφαλμένες επιλογές μας διδάσκουν πώς θα γίνουμε καλύτερες/οι.

  • Ευχάριστο παιχνίδι Κοινωνική αλληλεπίδραση

Το σκάκι είναι ένα παιχνίδι που μπορούν να παίξουν Όλες & Όλοι ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μαθητριών/τών, καθώς έρχονται σε αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά που διαθέτουν διαφορετικό φύλο, ηλικία, εθνικότητα, χαρακτήρα, βιώματα, κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, ακόμα και σωματική διάπλαση.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΚΔΑΠ Έκρηξη

Προσφέρουμε σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τη
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Αίτηση Ενδιαφέροντος