Νέα

Σχέσεις παιδιών και εκπαιδευτικών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαμόρφωση τους

By 15 Ιουλίου, 2021No Comments
Σχέσεις παιδιών και εκπαιδευτικών και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην διαμόρφωση τους

Τα παιδιά στην σύγχρονη εποχή περνούν αρκετές ώρες της ημέρας στο σχολείο με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να κατέχουν σημαντική θέση στην καθημερινότητά τους και οι μεταξύ τους σχέσεις να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξή τους. Ιδιαίτερα σε περιόδους που οι αναπτυξιακές διαδικασίες αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες και απαιτήσεις, οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών ενδέχεται να συνιστούν ένα υποστηρικτικό πλαίσιο και σημείο αναφοράς το οποίο προσδίδει σταθερότητα και οργάνωση στις αναπτυξιακές διαδικασίες.

Η ύπαρξη θετικών και στενών σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών επηρεάζει την επιτυχή σχολική επίδοση και προσαρμογή τους, ενώ παράλληλα συνδέεται με την κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη. Αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, βελτιώνει τις δεξιότητες συνεργασίας τους, ενώ μειώνει τον αριθμό των μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο. Σχέσεις χρόνιας αντιπαράθεσης μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών φανερώνουν χαμηλότερα ποσοστά συνεργασίας και συμμετοχής στην τάξη για τους μαθητές. Η ύπαρξη θετικών και στενών σχέσεων μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών κατά τον πρώτο χρόνο φοίτησής τους συνδέεται με την μείωση  της επιθετικής συμπεριφοράς των παιδιών κατά τον δεύτερο χρόνο. Ακόμη, η δημιουργία αρμονικών σχέσεων με τους εκπαιδευτικούς στην αρχή της χρονιάς συντελεί στην βελτίωση της ικανότητάς τους να ρυθμίζουν αποτελεσματικά τα συναισθήματά τους στο τέλος αυτής.

Από την άλλη, ανεπαρκείς σχέσεις μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών ενδέχεται να οδηγήσουν τους μαθητές στο να αντιπαθήσουν το σχολείο και να αισθανθούν αποξένωση, με αποτέλεσμα να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν αντικοινωνική συμπεριφορά, παραβατικότητα και σχολική αποτυχία. Αντίθετα, όταν οι σχέσεις παιδιών και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται από εγγύτητα και υποστήριξη, οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται αποτελεσματικά την τάξη και οι μαθητές αισθάνονται ασφάλεια προκειμένου να εξερευνήσουν νέες ιδέες και να πάρουν ρίσκα κατά την παιδαγωγική διαδικασία. Παράλληλα προωθούνται συναισθήματα ασφάλειας και συνεκτικότητας μεταξύ των μαθητών, παρέχοντάς τους την κοινωνική υποστήριξη που είναι απαραίτητη για να ευδοκιμήσουν κοινωνικά, συναισθηματικά και ακαδημαϊκά.

Οι εκπαιδευτικοί με το να χρησιμοποιούν τις συναισθηματικές τους δεξιότητες κατά την διαδικασία της μάθησης , με το να ανταποκρίνονται κατάλληλα στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των μαθητών τους και με τον να τους γνωστοποιούν σταθερά όρια μέσα στην τάξη, προάγουν την ύπαρξη θετικών και στενών σχέσεων μαζί τους ενώ δημιουργούν μια ευνοϊκή ατμόσφαιρα για μάθηση. Ο μαθητής και ο δάσκαλος άλλωστε, στα πλαίσια μιας υγιούς εκπαιδευτικής συνεργασίας , πλάθει μία αλληλένδετη σχέση στην οποία και οι δύο επιδιώκουν το ιδανικό, ιδανικό πρότυπο ο ένας, ιδανική διαπαιδαγώγηση ο άλλος. Η σχέση τους διανθίζεται και στηρίζεται στην επικοινωνία και στην συζήτηση που θα οδηγήσει τον μαθητή στο συμπέρασμα και στην γνώση. Τέλος, αν το περιβάλλον είναι ενισχυτικό και προωθητικό, ο μαθητής  θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει χωρίς δυσφορία, θα διαμορφώσει θέληση για πρόοδο και θα εμπεδώσει καλές συνήθειες, απαραίτητες για την μετέπειτα ζωή του.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΚΔΑΠ Έκρηξη

Προσφέρουμε σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τη
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Αίτηση Ενδιαφέροντος