Νέα

Δημιουργική Γραφή και Γλωσσική Έκφραση

By 18 Ιουνίου, 202024 Ιουλίου, 2020No Comments

Η Δημιουργική γραφή είναι το μάθημα μέσω του οποίου οι μαθητές  μαθαίνουν να καλλιεργούν τη γλωσσική έκφραση.  Η παραγωγή γραπτού λόγου στο δημοτικό  είναι κάτι που δυσκολεύει την πλειοψηφία των παιδιών. Το μάθημα της Δημιουργικής γραφής αποτελεί έναν τρόπο για να βοηθηθούν οι μαθητές και να εξοικειωθούν με τη γραφή.

Μέσω μιας ποικιλίας γλωσσικών παιχνιδιών, δραστηριοτήτων και ασκήσεων, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα και «δοκιμάζουν» τους εαυτούς τους στην παραγωγή του γραπτού λόγου, βελτιώνοντας κάθε φορά τον τρόπο έκφρασης τους. Η πραγματοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής τους δίνει ένα ευρύτερο λεξιλόγιο

Η δημιουργική συγγραφή βασίζεται στη φαντασία, λειτουργεί ως μέσο κατανόησης και αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τον κόσμο. Αυτό που ουσιαστικά γίνεται είναι η ενθάρρυνση του παιδιού να αφηγηθεί μια ιστορία με δικά του λόγια ή να πλάσει μια δική του.

Ενθαρρύνει και αξιοποιεί τη δημιουργικότητα των παιδιών, κάτι που είναι εξαιρετικά επωφελές και συμβάλλει στη βελτίωση της στάσης των παιδιών απέναντι στη μάθηση εν γένει. Ενισχύει την προσοχή, τη μνήμη και την κατανόηση.

Επιπλέον, η δημιουργική γραφή είναι  διασκεδαστική για τα παιδιά. Τα παιδιά δοκιμάζουν τον κόσμο των ιστοριών με μεγάλη ένταση. Αυτό τους δίνει ένα φυσικό ενδιαφέρον για τις δημιουργικές δυνατότητες της γλώσσας.

Εν κατακλείδι, η δημιουργική γραφή είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της συνολικής ανάπτυξης των παιδιών. Ενθαρρύνεται και ενισχύεται η δημιουργική πρόσληψη των κειμένων, η φαντασία, η επινοητικότητα, η φιλαναγνωσία και η συνεργατικότητα.

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

ΚΔΑΠ Έκρηξη

Προσφέρουμε σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τη
δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους.

Αίτηση Ενδιαφέροντος